Όροι και Προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή του περιεχομένου που παρέχεται στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Το Aiseesoft Studio διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού μας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο.

Μέσω του ιστοτόπου της FoneLab, έχετε πρόσβαση σε ποικίλους πόρους και περιεχόμενο. Αυτά περιλαμβάνουν λογισμικό, ιστοσελίδες, δεδομένα, μηνύματα, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες και γραφικά.

Χρήση Λογισμικού

Η χρήση του λογισμικού σας υπόκειται σε όλες τις συμφωνίες, όπως η σύμβαση άδειας χρήσης ή η συμφωνία χρήστη που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης προτού προχωρήσετε στη λήψη, εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού από αυτόν τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που το Λογισμικό παρέχεται μέσα ή μέσω του Δικτυακού Τόπου και δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση από τους Όρους Άδειας Χρήσης που αφορούν το Λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για τα εξής:

1. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπικούς, ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς σας.
2. Το Λογισμικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο.
3. Το λογισμικό δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί.

Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα που δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί παραμένουν αποκλειστικά.

Χρήση του υλικού

Όλα τα λογότυπα, οι οθόνες εκκίνησης, οι κεφαλίδες σελίδων, οι εικόνες και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα και / ή εμπορικές ενδυμασίες (συλλογικά "σήματα") της FoneLab ή των τρίτων αδειοδόχων της. Εκτός από τη ρητή επιτρεπόμενη άδεια χρήσης, η χρήση, αντιγραφή, μετάδοση, προβολή, τροποποίηση ή διανομή οποιωνδήποτε σημάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ρητή γραπτή άδεια της Aiseesoft απαγορεύεται και μπορεί να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, Κανονισμοί.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αβλαβείς την Aiseesoft, τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματικούς, υπαλλήλους και πράκτορες από και ενάντια σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, απώλειες, ενέργειες, απαιτήσεις, ζημίες, έξοδα, υποχρεώσεις, απώλειες και έξοδα δικηγορικές αμοιβές) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το περιεχόμενο των χρηστών σας, τη χρήση του ιστότοπου ή την παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους.

Copyright

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, γραφικών, λογοτύπων, ήχων και λογισμικού) ανήκουν και έχουν αδειοδοτηθεί από την Aiseesoft Studio. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν, να μεταδοθούν, να εκδοθούν, να δημοσιευθούν προσαρμοσμένα ή να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Aiseesoft Στούντιο. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η κατάργηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ειδοποίησης από αντίγραφα του περιεχομένου.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών ("Σήματα") που εμφανίζονται στον ιστότοπο της FoneLab είναι ιδιοκτησία της Aiseesoft ή άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα ή άλλα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της FoneLab χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Aiseesoft ή τρίτου που μπορεί να κατέχει τα σήματα. Το FoneLab και το λογότυπο FoneLab είναι εμπορικά σήματα της Aiseesoft Studio.