Οροι και Προϋποθεσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή του περιεχομένου που παρέχεται στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Συνεπώς, αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Το FoneLab Studio διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπού μας από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο.

Μέσω του ιστοτόπου της FoneLab, έχετε πρόσβαση σε ποικίλους πόρους και περιεχόμενο. Αυτά περιλαμβάνουν λογισμικό, ιστοσελίδες, δεδομένα, μηνύματα, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες και γραφικά.

Χρήση Λογισμικού

Η χρήση του λογισμικού σας υπόκειται σε όλες τις συμφωνίες, όπως η σύμβαση άδειας χρήσης ή η συμφωνία χρήστη που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης προτού προχωρήσετε στη λήψη, εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού από αυτόν τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που το Λογισμικό παρέχεται μέσα ή μέσω του Δικτυακού Τόπου και δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση από τους Όρους Άδειας Χρήσης που αφορούν το Λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για τα εξής:

1. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπικούς, ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς σας.
2. Το Λογισμικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο.
3. Το λογισμικό δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί.

Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα που δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί παραμένουν αποκλειστικά.

Χρήση του υλικού

Όλα τα λογότυπα, οι οθόνες εκκίνησης, οι κεφαλίδες σελίδων, οι εικόνες και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά σήματα (συλλογικά, "Σήματα") της FoneLab ή των τρίτων δικαιοπαρόχων της. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά στο παρόν, η χρήση, αντιγραφή, μετάδοση, εμφάνιση, τροποποίηση ή διανομή οποιωνδήποτε Σημάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του FoneLab, απαγορεύεται και μπορεί να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το απόρρητο και οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες νόμους ή Κανονισμοί.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την αβλαβή FoneLab, και τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, απωλειών, ενεργειών, απαιτήσεων, ζημιών, δαπανών, υποχρεώσεων, απωλειών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβές δικηγόρων) που προκύπτουν ή σχετίζονται με το περιεχόμενο χρήστη σας, τη χρήση του ιστότοπου ή την παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους.

Copyright

Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, ήχων και λογισμικού) ανήκουν και αδειοδοτούνται από το FoneLab Studio. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, προβολή, δημοσίευση προσαρμοσμένη ή αντιμετώπισή του με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του FoneLab Στούντιο. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ειδοποίηση από αντίγραφα του περιεχομένου.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών ("Σήματα") που εμφανίζονται στον ιστότοπο της FoneLab αποτελούν ιδιοκτησία της FoneLab ή άλλων τρίτων. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά ή οποιοδήποτε άλλο από τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών της FoneLab χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της FoneLab ή τρίτου μέρους που μπορεί να κατέχει τα Σήματα. Το FoneLab και το λογότυπο FoneLab είναι εμπορικά σήματα του FoneLab Studio.