FoneLab > Άδεια χρήσης τελικού χρήστη
άδειας χρήσης τελικού χρήστη
Σχετικά με την Aiseesoft
Γνωρίστε το FoneLab

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕ ΟΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΟΤΙ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ AISEESOFT ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΩΣ Ο ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ AISEESOFT. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΩΣ Ο ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ.

Με τη λήψη του λογισμικού της Aiseesoft από αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, μην κάνετε λήψη του λογισμικού. Οι όροι μιας άδειας χρήσης τελικού χρήστη που συνοδεύει ένα συγκεκριμένο αρχείο λογισμικού κατά την εγκατάσταση ή τη λήψη του λογισμικού υπερισχύουν των όρων που παρουσιάζονται παρακάτω. Αυτή είναι μια νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, τον τελικό χρήστη και την Aiseesoft Studio, τον προγραμματιστή του προγράμματος ("Aiseesoft"), σχετικά με τη χρήση των προϊόντων Aiseesoft ("Λογισμικό").

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ της Aiseesoft προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Το προϊόν ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ διαθέτει άδεια χρήσης και δεν πωλείται.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ.
Αυτή η EULA παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:
Η Aiseesoft σας παραχωρεί ατομική, προσωπική, μη αποκλειστική άδεια για την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του Λογισμικού μόνο σε έναν υπολογιστή για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να διαθέτετε το Λογισμικό σε δίκτυο ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρέχετε το Λογισμικό σε πολλούς χρήστες, εκτός εάν έχετε αγοράσει τουλάχιστον μια άδεια πολλαπλών χρηστών από την Aiseesoft.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλοι οι τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα εντός και στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εικόνων, των φωτογραφιών, των κινούμενων εικόνων, του βίντεο, του ήχου, της μουσικής και του κειμένου που ενσωματώνονται στο PRODUCT ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), των συνοδευτικών εντύπων και των αντιγράφων του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ανήκουν στην Aiseesoft ή στους προμηθευτές της. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμφωνίες. Ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ όπως οποιοδήποτε άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Η Aiseesoft σέβεται τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των κινηματογραφικών εταιρειών και η σωστή χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε DVD για να πωλήσετε ή να δώσετε αντίγραφα ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.
- Η Aiseesoft αποθαρρύνει οποιαδήποτε προσπάθεια να αντιγράψετε τα ενοικιαζόμενα DVD. Είναι παράνομο να δημιουργήσετε αντίγραφο ενός DVD για τους περισσότερους σκοπούς εκτός από τη δική σας προσωπική χρήση. Η Aiseesoft σέβεται τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των κινηματογραφικών εταιριών και ζητάει να κάνετε το ίδιο.
- Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των DVD. Το αντίγραφο θα είναι ένα αντίγραφο ασφαλείας αρχείου ενός DVD, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για προσωπική και προσωπική χρήση του κατόχου του DVD από το οποίο κατασκευάστηκε. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύουν την άνευ αδείας αναπαραγωγή, διανομή ή έκθεση υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εφόσον υπάρχουν, που περιέχονται στο αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση, αναπαραγωγή, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του αρχειακού αντιγράφου. Σας ζητούμε να σέβεστε τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.
- Περιορισμοί στην αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση και αποσυναρμολόγηση.
Δεν επιτρέπεται η αναστροφή, η αποσυμπίληση ή η αποσυναρμολόγηση των τμημάτων του αντικειμενικού κώδικα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός και μόνο στο βαθμό που η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο παρά τον περιορισμό αυτό.
- COVER CD.
Η αναπαραγωγή και η διανομή του λογισμικού Aiseesoft (μόνο αντίγραφο αξιολόγησης) σε διάφορα εξώφυλλα CD που έχουν δημοσιευθεί από συναφή περιοδικά επιτρέπονται. Ωστόσο, ένα αντίγραφο του περιοδικού με CD πρέπει να σταλεί στο Aiseesoft Studio.
- TERM
Αυτή η Άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί. Μπορείτε να τον τερματίσετε ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας το Λογισμικό μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού. Η παρούσα Άδεια θα τερματιστεί επίσης εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας. Με τον τερματισμό αυτό, συμφωνείτε να καταστρέψετε το Λογισμικό μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων περιορισμού της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και της μη παραβίασης. Η Aiseesoft καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. ωστόσο, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή παραστατική διαβεβαίωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά της. Η Aiseesoft προσθέτει, τροποποιεί, βελτιώνει ή ενημερώνει περιοδικά τις πληροφορίες και τα έγγραφα αυτής της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση. Η Aiseesoft δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της τοποθεσίας μας στο Web. Η χρήση αυτής της τοποθεσίας από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία νομική θεωρία, η Aiseesoft ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου είναι υπεύθυνο έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιεσδήποτε έμμεσες, άμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web.

ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Η Aiseesoft δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μας για να κάνετε οτιδήποτε παραβιάζει τον τοπικό νόμο. Εάν χρησιμοποιείτε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για να κάνετε την παράνομη δραστηριότητα, το επακόλουθο αποτέλεσμα θα είναι με δική σας ευθύνη. Εάν διαφωνείτε με αυτό το στοιχείο, παρακαλούμε μην εγκαταστήσετε και / ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
2. Η τελική ερμηνεία αφήνεται στη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη EULA ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, παρακαλώ γράψτε στο support@fonelab.com.

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 FoneLab Studio. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.