Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΟΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ FoneLab ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ FoneLab. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.

Με τη λήψη του λογισμικού της FoneLab από αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις μην πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού. Οι όροι μιας συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη που συνοδεύει ένα συγκεκριμένο αρχείο λογισμικού κατά την εγκατάσταση ή τη λήψη του λογισμικού θα υπερισχύουν των όρων που παρουσιάζονται παρακάτω. Αυτή είναι μια νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, τον τελικό χρήστη, και το FoneLab Studio, τον προγραμματιστή του προγράμματος ("FoneLab"), σχετικά με τη χρήση των προϊόντων FoneLab ("Λογισμικό").

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ της FoneLab προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι αδειοδοτημένο, δεν πωλείται.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ.

Αυτή η EULA παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Το FoneLab σάς χορηγεί μια ατομική, προσωπική, μη αποκλειστική άδεια εγκατάστασης και ενεργοποίησης του Λογισμικού σε έναν μόνο υπολογιστή για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να κάνετε το Λογισμικό διαθέσιμο σε ένα δίκτυο ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρέχετε το Λογισμικό σε πολλούς χρήστες, εκτός εάν έχετε αγοράσει πρώτα τουλάχιστον μια άδεια χρήσης ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ από το FoneLab.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλοι οι τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα εντός και στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, ήχου, μουσικής και κειμένου που είναι ενσωματωμένα στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), το συνοδευτικό έντυπο υλικό και τυχόν αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ανήκουν στο FoneLab ή στους προμηθευτές του. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατάξεις διεθνών συνθηκών. Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίζετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως κάθε άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Το FoneLab σέβεται τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των κινηματογραφικών εταιρειών και η σωστή χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε DVD για να πουλήσετε ή να δώσετε αντίγραφα ή για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

- Το FoneLab αποθαρρύνει κάθε προσπάθεια αντιγραφής ενοικιαζόμενων DVD. Είναι παράνομο να δημιουργείτε αντίγραφο ενός DVD για περισσότερους σκοπούς εκτός από την προσωπική σας χρήση. Το FoneLab σέβεται τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και των κινηματογραφικών εταιρειών και σας ζητά να κάνετε το ίδιο.

- Η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των DVD. Το αντίγραφο θα είναι ένα αντίγραφο ασφαλείας αρχείου ενός DVD, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για προσωπική και προσωπική χρήση του κατόχου του DVD από το οποίο κατασκευάστηκε. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύουν την άνευ αδείας αναπαραγωγή, διανομή ή έκθεση υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εφόσον υπάρχουν, που περιέχονται στο αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση, αναπαραγωγή, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του αρχειακού αντιγράφου. Σας ζητούμε να σέβεστε τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.

- Περιορισμοί στην αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση και αποσυναρμολόγηση.

Δεν επιτρέπεται η αναστροφή, η αποσυμπίληση ή η αποσυναρμολόγηση των τμημάτων του αντικειμενικού κώδικα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός και μόνο στο βαθμό που η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο παρά τον περιορισμό αυτό.

- COVER CD.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διανομή του Λογισμικού FoneLab (μόνο αντίγραφο αξιολόγησης) σε διάφορα εξώφυλλα CD που εκδίδονται από σχετικά περιοδικά. Ωστόσο, ένα αντίγραφο του περιοδικού με CD απαιτείται για αποστολή στο FoneLab Studio.

- TERM

Αυτή η Άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί. Μπορείτε να τον τερματίσετε ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας το Λογισμικό μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού. Η παρούσα Άδεια θα τερματιστεί επίσης εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας. Με τον τερματισμό αυτό, συμφωνείτε να καταστρέψετε το Λογισμικό μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Το FoneLab καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Το FoneLab περιοδικά προσθέτει, αλλάζει, βελτιώνει ή ενημερώνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα σε αυτήν την τοποθεσία Web χωρίς προειδοποίηση. Το FoneLab δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστότοπού μας. Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web γίνεται με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση και σε καμία νομική θεωρία δεν θα ευθύνεται η FoneLab ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τυχόν έμμεσες, άμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτής της τοποθεσίας Web.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Το FoneLab δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μας για να κάνετε οτιδήποτε παραβιάζει την τοπική νομοθεσία. Εάν χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μας για να κάνετε την παράνομη δραστηριότητα, το αποτέλεσμα θα είναι δική σας ευθύνη. Εάν διαφωνείτε με αυτό το στοιχείο, μην εγκαταστήσετε και/ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

2. Η τελική ερμηνεία αφήνεται στη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη EULA ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, παρακαλώ γράψτε στο support@fonelab.com.